Hvad indebærer det at være aflastningsfamilie?

Det er en stor og forpligtende beslutning at åbne sit hjem for et udsat barn, og vi opfordrer dig til at opsøge viden om området, inden du beslutter dig for at blive aflastningsfamilie. Det kan du fx gøre via denne side, hvor vi har samlet information og gode råd, som kan hjælpe dig med at afgøre, om det er noget for dig at blive aflastningsfamilie.

Når du har gjort dig de første overvejelser, er du også velkommen til at ringe og få en snak med en af vores familieplejekonsulenter.

Luk alle
Åbn alle

En aflastningsfamilie er kort fortalt en familie med lyst og overskud til at passe et ekstra barn hver anden eller tredje weekend - plus måske en hverdag i ugen og i ferier.

Børnene kommer ofte fra familier med enlige forældre, som har et spinkelt netværk og har brug for støtte for at få hverdagen til at fungere. Derfor er forældresamarbejdet som regel godt.

De enkelte børn har forskellige behov: Nogle vil gerne være aktive og ud at opleve noget, mens andre i højere grad har brug for omsorg, stabilitet og trygge rammer. En del af børnene har desuden glæde af at opleve et anderledes familieliv med andre hverdagsrutiner.

For mange aflastningsfamilier bliver forholdet til deres weekendbarn starten på et livslangt venskab. De fortæller om mange gode oplevelser og, ikke mindst, følelsen af at gøre en reel forskel for et barn, der har haft en svær start.

På den måde kan det være meget tilfredsstillende, og måske ligefrem blive noget familien samles om.

De fleste børn, der kommer i aflastning er under 12 år. Der er en overvægt af drenge. For hver tredje skyldes behovet for aflastning alene forhold hos forældrene, men det store flertal har også selv udfordringer. Det kan fx handle om sociale vanskeligheder eller koncentrationsbesvær. En del af børnene har udviklingsproblemer og er fx sent udviklede eller umodne.

Formålet med aflastningen kan fx være at give forældrene tid til at lade op eller være sammen med søskende, det kan være en støtte i opdragelsen af barnet eller forskellige former for træning eller stimulering. Men det kan også handle om at give barnet nogle gode oplevelser og plads til at være barn.

Der er ingen generelle krav om, hvad I skal kunne som aflastningsfamilie, da de nødvendige kompetencer og egenskaber afhænger af det enkelte barn. Nogle børn har mest brug for trygge og stabile rammer, mens andre er i en situation, der kræver, at I har nogle særlige kompetencer eller erfaringer, fx viden om ADHD eller autisme.

Når det er sagt, er det vigtigt, at I:

  • har plads, tid, overskud og et godt helbred
  • har erfaring med børn og unge
  • kan etablere en tæt tilknytning til et barn
  • kan give barnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvikling
  • respekterer barnets ret til medbestemmelse
  • kan samarbejde med barnets forældre og offentlige myndigheder.