Råd, vejledning og supervision

Inden I modtager et barn i aflastning, skal I på et firedages grundkursus, som ruster jer til opgaven og sikrer, at I har den nødvendige viden om, hvordan man bedst støtter et udsat barn. Kurset afholdes af det lokale socialtilsyn, som også er godkendende myndighed.

Når I derefter bliver aflastningsfamilie for et barn fra Hvidovre, vil I blive tilknyttet en familieplejekonsulent, som følger jer og giver råd og vejledning.

Som aflastningsfamilie får I mulighed for at deltage i vores kurser for plejefamilier. Vi afholder to kurser pr. år.