Hvad indebærer det at være plejefamilie?

I Danmark er mere end 7000 børn og unge anbragt i familiepleje. Der kan være mange forskellige grunde til, at et barn ikke kan bo sammen med sine biologiske forældre, og børnenes behov og udfordringer er lige så forskellige. Nogle af dem har primært brug for trygge og stabile rammer, mens andre har store udfordringer, som stiller krav - både til plejefamilien og de skolelærere, læger og andre professionelle, som møder og behandler barnet.

Fælles for de børn, som bliver anbragt i familiepleje er, at de har brug for at etablere nære og stabile relationer til deres nye familie. Et plejebarn indgår i familien på lige vilkår med familiens andre børn og deltager både i familiefødselsdage og ferierejser. Hele familien skal altså være indstillet på at være der for barnet resten af livet. Det er en forpligtende opgave og en stor beslutning at træffe. En beslutning, der kræver grundige overvejelser og enighed i familien.

Nedenfor på denne side finder I både information og gode råd, der kan hjælpe jer med at afgøre, om det er noget for jer at blive plejefamilie. I kan også ringe til en af vores familieplejekonsulenter, som kan vejlede og guide jer videre i forløbet.

Socialtilsyn Hovedstaden holder seks årlige online informationsmøder om rollen som plejefamilier. Find datoerne på Socialtilsyn Hovedstadens hjemmeside

Luk alle
Åbn alle

En plejefamilie er kort fortalt en familie, som har overskud og hjerterum til at åbne sit hjem for et barn, der af den ene eller anden grund ikke kan bo hos sine egne forældre. Børn har brug for at vokse op i trygge og stabile rammer med adgang til omsorgsfulde voksne, som de kan knytte sig til. Og det er bl.a. det, en plejefamilie kan tilbyde.

De børn, der bliver anbragt i familiepleje, har ofte oplevet mange svigt og levet under meget belastende forhold. De har derfor ofte brug for omsorg, stabilitet og støtte i langt højere grad end andre børn.

Som regel er der formuleret et eller flere mål med anbringelsen, det kan fx være, at barnet har brug for støtte til sin sociale og følelsesmæssige udvikling. Men det betyder ikke, at plejefamilien skal kunne påtage sig alle opgaverne selv. Opholdet i plejefamilien kan være koblet med alt lige fra psykologhjælp og fysioterapi til anden supplerende behandling til plejebarnet. Plejefamiliens opgave er først og fremmest at fungere som en tryg base.

Alle plejefamilier skal have en formel godkendelse og gennemføre en kort grunduddannelse, før de kan få et barn i pleje. Denne proces kan tage op til et halvt år.

For mange plejefamilier er drivkraften et stort ønske om at gøre en forskel for et udsat barn. Mange fortæller om glæden ved at se et barn komme i trivsel og udvikle sig, og mange fortæller historier om plejebørn, som bliver en del af søskendeflokken og familien helt på linje med de biologiske børn.

Der er over 6.000 familier i Danmark, som har valgt at blive plejefamilie for et eller flere børn.

Du kan se denne film, som beskriver hvilke roller og opgaver man har som plejefamilie: Film om at være plejefamilie - plejefamiliens roller og opgaver (youtube).

De fleste af de børn, der bliver anbragt i familiepleje, anbringes på grund af forhold i hjemmet. Det kan fx være misbrug eller sindslidelser hos forældrene, som resulterer i utilstrækkelig omsorg.

En del af børnene er udadreagerende eller utilpassede, ligesom en stor del har det svært socialt eller i skolen. Nogle af børnene har desuden selvskadende eller opmærksomhedssøgende adfærd eller udviklingsforstyrrelser som fx autisme eller ADHD.

Det kræver ikke en bestemt uddannelse eller anden specifik kunnen at blive godkendt som plejefamilie. Det skyldes bl.a., at de nødvendige kompetencer og egenskaber afhænger af det enkelte barn. Men der er alligevel nogle retningslinjer.

De fem regionale socialtilsyn, der godkender plejefamilier, foretager godkendelsen ud fra en fælles kvalitetsmodel, som Socialstyrelsen har udarbejdet. Modellen tager udgangspunkt i seks forskellige temaer, og har bl.a. til formål at sikre, at plejefamilien kan understøtte plejebarnets skolegang og sociale relationer – ikke mindst til den biologiske familie.

At blive plejefamilie er en stor og forpligtende beslutning, som vil forandre jeres hverdag og familieliv på godt og ondt. I bør derfor overveje det meget grundigt og tale om det – også med jeres børn – inden I beslutter jer.

Se denne film om at drage omsorg for et plejebarn: Film om at være plejefamilie - At drage omsorg for et plejebarn (youtube).