Råd, vejledning og supervision

Inden I modtager et barn i pleje, skal I på et firedages grundkursus, som ruster jer til opgaven og sikrer, at I har den nødvendige viden om, hvordan man bedst støtter et udsat barn. Kurset afholdes af det lokale socialtilsyn, som også er godkendende myndighed.

Som plejefamilie tilknyttet Hvidovre kommune får I tildelt en familieplejekonsulent, som følger jer og giver pædagogisk supervision, løbende og efter behov. Pædagogisk supervision bruges til at følge op på målene i barnets handleplan samt til superviserende indhold.

Alle plejefamilier har ret og pligt til at deltage i mindst to kursusdage om året.

Når der er tale om, at man som plejefamilie får et nyt barn i pleje, tilbyder Hvidovre kommune et intensivt opstartsforløb. Formålet er at give plejefamilien og plejebarnet en god begyndelse sammen, som kan danne grobund for en tryg, udviklende og bæredygtig anbringelse.

Tæt støttede opstartsforløb bliver tilbudt uanset om det er første gang, familien har et barn i pleje, eller om familien tidligere har haft ét eller flere anbragte børn.

I skal være indstillede på at modtage undervisning, råd og vejledning og uanmeldte tilsynsbesøg. Og I skal være parate til at støtte plejebarnet i at have samvær med de biologiske forældre, søskende og andre i barnets netværk.