Indberetningsskemaer

Luk alle
Åbn alle

For at du som pleje- eller aflastningsfamilie kan få kørselsgodtgørelse, skal kørslen først være godkendt.

For at få udbetalt kørselsgodtgørelsen, skal du udfylde alle felter i familieplejens kørselsskema, som du finder nedenfor i Excel-format (feltet "Underskrift plejeforælder" udfyldes elektronisk, ved at du skriver dit fulde navn). Gem Excel-arket på din pc, før du udfylder med data (det skal udfyldes digitalt). Det er vigtigt, at det skema, du gemmer og udfylder, er skemaet for det år, hvor kørslen har fundet sted. Du kan altså ikke gemme og benytte det samme skema år efter år, men er nødt til at anvende det skema, som findes i linket nederst på siden her.

Da skemaet indeholder cpr-numre, skal du sende det som sikker Digital Post. Husk at have dit NemID klar til at logge på.

Du skal udfylde et skema for hvert barn, du har i pleje. Alle felter skal udfyldes - jf. SKATs regler om dokumentation og kontrol af kørselsgodtgørelse.

Find filen med kørselsskemaet her.

Har I anvendt børnepasning til et plejebarn, skal børnepasseren indberette timerne. Børnepasseren skal udfylde følgende indberetningsskema:

Find filen til indberetning af børnepasning her

Alle familier der har børn i aflastning skal indberette hver måned, hvilke døgn de har haft børnene. Til det skal følgende fil udfyldes: 

Find filen til indberetning af aflastning her.