Økonomi

Plejefamilier:

Plejeforældre får vederlag. Vederlag og vilkår er forskellige fra barn til barn og fastsættes ud fra en samlet vurdering af barnets situation og de krav, der stilles til jer. Kontrakten er til forhandling, og begge parter skal være enige. Det er ofte, men ikke altid sådan, at den ene af plejeforældrene må gå ned i tid eller helt holde op med at arbejde i en periode.

Vilkårene som plejefamilie adskiller sig fra det, vi kender på arbejdsmarkedet. Det skyldes, at plejeforældre ikke er ansat, men knyttet til kommunen via kontrakten som tegnes for det enkelte barn. Derfor gælder de regler og overenskomster, som lønmodtagere er omfattet af heller ikke for plejeforældre. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at plejefamilier i skattemæssig sammenhæng som udgangspunkt betragtes som lønmodtagere, da plejevederlaget udbetales og beskattes som A-indkomst.

Dækning af udgifter til kost og logi

Der er faste takster for kost og logi samt tøj- og lommepenge. Derudover kan plejefamilien søge om at få dækket ekstraordinære udgifter til medicin, lektiehjælp, transport m.v. Alle disse beløb er skattefri.

Kontrakten med Familieplejen Hvidovre

Når I får et barn i pleje, bliver der udfærdiget en kontrakt, som bl.a. dækker:

  • Vederlagets størrelse
  • Aftale om opsigelsesvarsel
  • Aftale om befordring
  • Aftale om forsikringsforhold
  • Tavshedspligt
  • Skærpet underretningspligt
  • Samtykke for videregivelse af oplysninger til Socialtilsynet (gælder dog kun generelt godkendte plejefamilier)
  • Generelle regler og retningslinjer for plejefamilier
  • Evt. andre økonomiske ydelser

Aflastningsfamilie

Vederlag og vilkår er forskellige fra barn til barn og fastsættes ud fra en samlet vurdering af barnets situation og de krav, der stilles til jer.

Udover vederlag får en aflastningsfamilie i de døgn, man har barnet hos sig, dækket sine udgifter til kost og logi samt godkendt transport. Alle disse beløb er skattefri.