Send sikker post

Med den nye persondataforordning vil vi indskærpe vigtigheden af at bruge digital post. Dette er et krav, for at overholde gældende lovgivning.

Derfor vil vi bede jer være opmærksomme på at sende sikkert, når I skal kommunikere med kommunen.

Hvis man sender fortrolige oplysninger eller personoplysninger til kommunen, herunder Familieplejen, skal man altid bruge sikker mail, også kaldet Digital Post, da dette er krypteret. Digital post er en sikker online postkasse, som er udviklet til, at borgere og offentlige myndigheder i Danmark kan kommunikere sikkert og digitalt.

Fortrolige og personfølsomme oplysninger er ifølge datatilsynet oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, oplysninger om helbredsforhold, seksuelle forhold, oplysninger om strafbare forhold og væsentlige sociale problemer.

Når du sender mails til en Familieplejekonsulent eller familierådgiver i kommunen, skal det derfor sendes til:

bof@hvidovre.dk

Det er vigtigt at skrive "Att Familieplejen" i emnefeltet, så din mail kan blive videresendt til os.